Εργασίες διάνοιξης της οδού Λήμνου στην Καλαμάτα

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάνοιξης της οδού Λήμνου, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοκκορόγιαννη, νοτίως των σιδηροδρομικών γραμμών στην Καλαμάτα. Το τμήμα που διανοίγεται είναι μήκους 150 μέτρων, βρίσκεται νοτίως της οδού Ανθέων και φθάνει μέχρι τη συμβολή με τις οδούς Νήσου Πρώτης και Σποράδων. Ο δρόμος που κατασκευάζεται θα έχει πλάτος 7 μέτρων, με ρειθροκράσπεδα και πεζοδρόμια πλάτους 2 μ. εκατέρωθεν της οδού.

Η διάνοιξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο εργολαβίας προϋπολογισμού 930.000 ευρώ με το ΦΠΑ, με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας». Θα γίνουν εργασίες βελτίωσης της βατότητας κεντρικών αλλά και δευτερευόντων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας, τμήματος της οδού Αθηνών στα όρια Ασπροχώματος (έχει ολοκληρωθεί) και της παλιάς εθνικής οδού από Σπερχογεία έως Ασπρόχωμα, καθώς και κατασκευές νέων δρόμων. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, παρεμβάσεις βελτίωσης και σε άλλους δρόμους, που εμφανίζουν προβλήματα και χρήζουν αποκαταστάσεως.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ