500 επιχειρήσεις άνοιξαν, 138 έκλεισαν το 2018 στη Μεσσηνία – Αναλυτικά στοιχεία

Με θετικό πρόσημο κλείνει η χρονιά τουλάχιστον σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας να δείχνουν ότι το 2018, 500 επιχειρήσεις προχώρησαν σε έναρξη, ενώ 138 έβαλαν λουκέτο. Βέβαια αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αν και ανενεργές δεν έχουν προχωρήσει σε οριστικό κλείσιμο. Η πλειοψηφία πάντως των νέων εγγραφών αφορούν ατομικές επιχειρήσεις και ΙΚΕ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το έτος 2018, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων, σε πανελλαδική κλίμακα, έφτασαν τις 32.379, ενώ αντίθετα, οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν 18.632.

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2018 έγιναν 500 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 138 διαγραφές.

Ακολουθούν οι αντίστοιχοι πίνακες.

Πίνακας(1)

Νομός Μεσσηνίας ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2018 Νομός Μεσσηνίας ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Νομού Μεσσηνίας

ΑΕ 3 ΑΕ 1 2
Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ. 0 Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ. 0 0
ΑΤΟΜΙΚΗ 340 ΑΤΟΜΙΚΗ 108 232
ΕΕ 35 ΕΕ 13 22
ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0
ΕΠΕ 3 ΕΠΕ 0 3
ΙΚΕ 70 ΙΚΕ 1 69
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 -1
ΟΕ 48 ΟΕ 13 35
Συνεταιρισμός 0 Συνεταιρισμός 0 0
ΣυνΠΕ 0 ΣυνΠΕ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 500   138 362

 

Πίνακας (2)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΑΕ 672 ΑΕ 651 21
Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ. 47 Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ. 83 -36
ΑΤΟΜΙΚΗ 16396 ΑΤΟΜΙΚΗ 11964 4432
ΕΕ 2533 ΕΕ 1069 1464
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 13 -13
ΕΠΕ 295 ΕΠΕ 663 -368
ΙΚΕ 8789 ΙΚΕ 961 7828
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 51 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 57 -6
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 2 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 0 2
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 14 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 413 -399
ΟΕ 3573 ΟΕ 2744 829
Συνεταιρισμός 1 Συνεταιρισμός 3 -2
ΣυνΠΕ 6 ΣυνΠΕ 11 -5
ΣΥΝΟΛΟ 32379     18632   13747

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ